CURRICULUM VITAE

Werkervaring:

Eigenaar en algehele leiding van drie tankstations
Hoofd Administratie adviesbureau
Diverse werkzaamheden in fabrieksadministratie
Opzetten automatisering van twee garagebedrijven
Opzetten automatisering, inclusief projectadministratie en urenverantwoording van twee adviesbureaus
Implementatie ERP software pakket voor een groep bedrijven
Oprichting en tevens directeur van een facilitair bedrijf t.b.v. twaalf adviesbureaus
Structureren tijdsregistratie in twee kunststoffabrieken
Pensioenverplichting eigen beheer over zeven boekjaren analyseren en vaststellen
Verantwoordelijk voor diverse salarisadministraties
Controller zorgcentrum, bewaken AWBZ gelden, WMO gelden, budgetteren, begroten, bewaken budget voor een nieuwbouw-project
Controller tomatenkweker, begroten, bewaken budgetten, samenstellen geconsolideerde jaarrekening, aanspreekpunt voor controle van de jaarrekening, aanvragen MEI-subsidies, aanvragen en begeleiden GMO-subsidies
Implementeren Elvy software voor digitaliseren van facturen in een bedrijfsadministratie, inclusief workflows voor accordering digitale factuurstroom


Opleidingen

ICT kennis & ervaring